Elektromobilität: Elektrokleinauto BYD Seagull startet in China ab 8.200 Euro